Coronamaatregelen

We kijken er naar uit om elkaar in levenden lijve te ontmoeten. De veiligheid voor alle bij Food Technology betrokken personen staat hierbij voor Mikrocentrum en EVMI altijd voorop. De door ons getroffen maatregelen bieden u volop de ruimte om verantwoord elkaar te ontmoeten. Mikrocentrum en EVMI volgen de ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) nauwgezet. Zo houden we dagelijks de adviezen vanuit het RIVM (Nederland) in de gaten en zorgen we voor passende maatregelen om risico’s voor zo ver mogelijk te vermijden.

Ook volgen we richtlijnen volgens de door het Eventplatform beschreven protocol voor zakelijke bijeenkomsten en passen we specifieke, voor Food Technology passende, maatregelen toe. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van alle genomen/te nemen maatregelen, richtlijnen en protocollen om u een maximaal veilig bezoek te bieden. 

Maatregelen op Food Technology

De gehele beursvloer is zo ingericht dat u overal anderhalve meter afstand kunt houden. Dat geldt voor de stands, de gangpaden van 5 meter breed, de VIP lounges en de lezingenzalen. Gun elkaar de ruimte de beursvloer rustig te ontdekken. Desinfecterende handgel zal overal op het evenement en in de gemeenschappelijke ruimtes beschikbaar zijn. Ontsmet uw handen dan ook regelmatig!

Om voldoende fysieke afstand te kunnen bewaren, monitoren we op ieder moment het aantal aanwezige mensen in de hallen en indien nodig passen we de maatregelen en werkwijze aan. Dit alles in lijn met de richtlijnen van de lokale overheid. De op de beurs toegepaste maatregelen worden in de komende periode verder uitgebreid en aangepast aan de dan geldende door RIVM aangegeven maatregelen, de situatie en ontwikkelingen.  

Voor uw bezoek, gelden de volgende adviezen

  • Was/reinig regelmatig uw handen, zeker na niezen/hoesten, met zeep of desinfecterende handgel.
  • Houd zo veel mogelijk 1,5 meter afstand.
  • Bedek bij het niezen/hoesten uw neus en mond met een papieren tissue of nies/hoest in uw elleboog. Gooi gebruikte tissues direct weg en was daarna uw handen.
  • Vermijd contact van dichtbij met personen die ziekteverschijnselen als niezen/hoesten, kortademigheid of koorts vertonen.
  • Vermijd handenschudden met andere personen of was/desinfecteer na het schudden direct uw handen.
  • Neem direct telefonisch contact op met uw huisarts,bij vertoning van ziekteverschijnselen en/of wanneer u uit een corona getroffen gebied komt.

 Vertoont u ziekteverschijnselen of heeft u contact gehad met een corona patiënt? Als organisatie vragen we personen die ziekteverschijnselen hebben of hebben gehad of die in contact zijn geweest met Corona besmette personen, niet naar Food Technology te komen.