JL Ceel Elemans branded 017

ING op Food Technology: Duurzaamheid verankeren in uw businessmodel

Verduurzaming is een belangrijke stap voor vrijwel alle Nederlandse ondernemers, maar hoe verankert u duurzaamheid in uw businessmodel? Ceel Elemans, Sector Banker Food & Agri bij ING, volgt de ontwikkelingen en vertelt erover tijdens zijn lezing op 1 december om 14:15 uur in zaal 2.

Ceel Elemans houdt een korte, maar krachtige lezing: Verankering van duurzaamheid in uw businessmodel. Als Sector Banker Food & Agri bij ING volgt Elemans ontwikkelingen in de Food & Agri sector en duidt deze voor interne en externe netwerken. Tijdens zijn talk komen de volgende onderwerpen langs: 

  • Inspelen op Climate Change. Green Deal, ‘Fitfor55’-plan, Klimaatwet, EUgedragscode gezonde en duurzame voedselketen
  • Gevolgen voor Nederlandse ondernemers; keuzes maken en verduurzaming is niet meer vrijblijvend. Korte en langetermijn effecten
  • Vermogensverschaffers stellen steeds meer eisen
  • ING onderzoeken onder bedrijven: sinds de coronacrisis vindt er versnelling plaats op duurzaamheid (green recovery)
  • Ook ING moet haar lening portefeuille vergroenen; hoogste impact op broeikasgasreductie. ECB gaat daar krachtig op sturen. Toetreding ING tot de Net-Zero-Banking-Alliance

Bekijk hier het hele programma van 1 december.