• 13:00-13:25
  • Zaal 1
  • WUR Seminar: Food Innovation

Minimaliseren van kwaliteitsverliezen tijdens transport door IoT en ketentransparantie

  • Drs. Ing. Joost Snels
  • Wageningen University & Research

Gepresenteerd zal worden hoe op een betaalbare wijze met IoT- en sensortechnologie de kwaliteit van versproducten tijdens transport kan worden gemonitord en hoe daarop te anticiperen om die kwaliteit te behouden en voedselverliezen te minimaliseren. Niet alleen zal het concept Dynamic Quality Controlled Logistics toegelicht worden, maar ook de business case toegepast op invoer van groente en fruit vanuit West-Afrika, de verschillende projectdemonstraties en het business model.