• 15:35-16:00
  • Zaal 1
  • Seminar Schuttelaar & Partners

Waarom stokt het met de verduurzaming van plastic verpakkingen?

  • Karel van den Brink
  • Schuttelaar & Partners

 Resultaten van de EVMI/Schuttelaar & Partners Enquête over het gebruik van plastic verpakkingen. 

Het probleem van de kunststof afvalberg lijkt in vergelijking met de coronacrisis nauwelijks serieus genomen te worden. Maar je komt op een gegeven moment op een punt dat de aarde zo vervuild is dat je niet meer terug kunt. Daarom moeten we alles op alles zetten om het gebruik van plastic te verminderen.” In april heeft EMVI samen met Schutelaar&Partners een enquête opgesteld waar wij inzicht wilden verkrijgen in verpakkingsdata. Nav de enquête komen wij met (voorzichtige) conclusies, inzichten en stellingen rondom verpakkingen.  at onder leiding van Roeland Dobbelaer