• 15:35-16:00
  • Zaal 2

Circulaire en duurzame voedselverpakkingen

  • Taco Kingma
  • FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie)

Voedingsmiddelenproducenten hebben een grote verantwoordelijkheid met betrekking tot de duurzaamheid en circulariteit van verpakkingen. FNLI helpt haar leden om in dit dynamische werkveld richting en handelingsperspectief te geven voor interventies die duurzame en recyclebare voedselverpakkingen op Nederlandse bodem dichterbij brengen. Met het handvest ‘Circulair en duurzaam verpakken’ wil FNLI de ketensamenwerking verder intensiveren en leden inspireren en ondersteunen bij het circulair ontwerpen van hun verpakkingen. Om ze daar concreet bij te helpen, heeft FNLI samen met NRK (Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie) een praktische handleiding opgesteld: de ‘Designguidelines voor kunststof verpakkingen’.