• 11:30-11:55
  • Zaal 3
  • Seminar NVC

De toekomst van de verpakkingsrecycling in de Nederlandse levensmiddelensector

  • Serra Anker
  • NVC Nederlands Verpakkingscentrum

Verpakken is essentieel voor het voortbestaan van de Nederlandse levensmiddelenindustrie en supermarktsector, maar oogst tegelijkertijd veel kritiek vanwege de milieuproblemen die gepaard gaan met het verpakkingsafval. Het recyclen van verpakkingsmateriaal wordt in dat kader veelal als oplossing gepresenteerd. Deze NVC-presentatie geeft het overzicht van de recente ontwikkelingen en onderzoekt de toekomst van de verpakkingsrecycling voor levensmiddelen. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van de resultaten van de NVC Survey De toekomst van de verpakkingsrecycling in Nederland 2023-2027. Ook het PUMA Project komt ter sprake. In het PUMA Project is het bedrijfsleven gezamenlijk op weg naar het einde van verpakking als milieuprobleem (zie www.nvc.nl/puma ).