• 11:55-12:20
  • Zaal 2

Meer produceren met minder

  • Dirk Schindler
  • FoodJet

De afgelopen jaren zijn de prijzen van grondstoffen drastisch gestegen. Deze prijsstijgingen kunnen niet altijd doorgegeven worden aan de klant. Hoe kunnen producenten hier mee omgaan zonder in te leveren op de kwaliteit van hun product?