• 15:35-16:00
  • Zaal 1
  • Seminar IFFI

Valorisatie van emissiereductie van melk

  • Ruben Wanders
  • FrieslandCampina

Het benutten van de waarde van verminderde CO2-uitstoot in de zuivelketen ten behoeve van zowel de boer als de klant van FrieslandCampina is een perfect voorbeeld van voedselketeninnovatie. Dit keer niet vanuit een technisch kenmerk van het product zelf, maar vanuit de duurzame manier waarop de melk en van melk afgeleide producten door boeren en afnemers worden verwerkt. Hoe gaat FrieslandCampina zijn duurzaamheidsdoelstellingen halen en een lagere uitstoot van broeikasgassen verwerken in een hogere prijs voor zuivelingrediënten?