• 14:45-15:10
  • Zaal 1
  • WUR Seminar: Food Innovation

Pack with impact

  • Eelke Westra
  • Wageningen University & Research

Verpakkingen houden voedselproducten veilig, schadevrij en lang houdbaar. Maar de milieudruk van veel gangbare verpakkingen is hoog. Wageningen University & Research ontwikkelt duurzame en veilige alternatieven voor elke specifieke situatie. Hierbij wordt naast het materiaal ook gekeken naar het ontwerp van de verpakkingen, de recycle- en composteringsopties en naar technologie om voedsel langer houdbaar te maken.
Samen met stakeholders geven we richting aan de verduurzaming door onderzoek naar duurzame verpakkingen, het ontwerp van slimme logistieke ketens en het ontwikkelen van duurzame alternatieven voor verpakkingen.
Met onze multidisciplinaire aanpak werken we aan haalbare, duurzame verpakkingsoplossingen, met behoud aan van voedselkwaliteit.
---
Packaging keeps food products safe, damage-free, and last longer. But the environmental impact of conventional packaging is high. Wageningen University & Research develops sustainable and safe alternatives for each specific situation. In addition to the material, we also look at the design of the packaging, the recycling and composting options, and technology to extend the shelf life of food.
Together with stakeholders, we shape sustainability through research into sustainable packaging, the design of smart logistics chains, and the development of sustainable packaging alternatives.
With our multidisciplinary approach, we work on feasible, sustainable packaging solutions, while preserving food quality.